Outsourcing IT czy jest i kiedy jest potrzebny serwis informatyczny dla średnich firm?

informatyczna obsługa firm

photo
Zalety Outsourcingu IT dla małych firm.

informatyczna obsługa firm Outsourcing IT jest jednym z najczęściej używanych terminów do opisania procesu przekazywania funkcji IT na zewnątrz. Outsourcing to relacja, w której jedno przedsiębiorstwo zatrudnia inne przedsiębiorstwo, aby przejęło odpowiedzialność za istniejącą lub planowaną działalność, która ma charakter techniczny lub zarządczy i/lub może być wykonywana wewnętrznie. Outsourcing IT jest więc metodą przekształcenia zadania zewnętrznego w kontrakt outsourcingowy, w którym usługi lub działania są zlecane przez firmę outsourcingową innej organizacji w ramach tej samej organizacji, z którą nawiązuje się relację wzajemnej współpracy i wsparcia. Termin outsourcing IT jest również używany w celu określenia procesu, w którym funkcja IT jest wynajmowana, a następnie wykorzystywana i utrzymywana przez firmę outsourcingową. Outsourcing IT to proces przekształcania umowy outsourcingowej w zarządzanie aktywami outsourcingowymi.

Continue Reading Outsourcing IT czy jest i kiedy jest potrzebny serwis informatyczny dla średnich firm?